Dodekaeder-Cluster

Wielościan toroidalny z dwunastościanów foremnych.

P4-P4

I wariant, w którym białe dwunastościany zostały zastąpione antypryzmami pięciokątnymi.

P4-Ap5