Doroidy

Doroidy są regularnymi figurami 3D zbudowanymi z wielokątów albo z wielościanów regularnych.
Przypominają nieco wielościany toroidalne (toroidy, engl. „Stewart toroids“). O ile w tych wielościany łączone są ścianami („face-to-face“), to w doroidach elementy łączymy wierzchołkami albo krawędziami („edge-to-edge“, „vertex-to-vertex“).
Doroidy mogą być skończone lub nieskończone. Poniżej przykłady:

doroid-1

doroid-2

A3_in_A10_tr

doroid-infini

Veröffentlicht in 3D