Dodekaeder-Cluster

Wielościan toroidalny z dwunastościanów foremnych.

P4-P4

I wariant, w którym białe dwunastościany zostały zastąpione antypryzmami pięciokątnymi.

P4-Ap5

Doroidy II

Przykłady z wielościanami regularnymi:

A1-kw_2

A1-kwadraty

 

P1-kwadraty

Doroidy

Doroidy są regularnymi figurami 3D zbudowanymi z wielokątów albo z wielościanów regularnych.
Przypominają nieco wielościany toroidalne (toroidy, engl. „Stewart toroids“). O ile w tych wielościany łączone są ścianami („face-to-face“), to w doroidach elementy łączymy wierzchołkami albo krawędziami („edge-to-edge“, „vertex-to-vertex“).
Doroidy mogą być skończone lub nieskończone. Poniżej przykłady:

doroid-1

doroid-2

A3_in_A10_tr

doroid-infini

Veröffentlicht in 3D