Ciekawa kompozycja brył

R1-Ap3_Kompo

Cztery ośmiościany foremne i cztery dwunastościany rombowe tworzą interesującą kompozycję.
Warto zwrócić uwagę na prostopadłość przecinających się ścian.

Veröffentlicht in 3D